About

Ovaj blog ima za cilj da edukuje ljude o ishrani na bazi biljaka koja ne samo da je zdravija za ljude već je i bolji i humaniji izbor za našu planetu i životinje. Koristeći činjenice nadamo se da promenimo popularno mišljenje da su životinjski proizvodi zdravi i neophodni za ljudski opstanak.

Advertisements